Delen met:

Voor verwijzers

Weerbaarheidstrainingen in de regio!

Movemental is gecontracteerd zorgaanbieder voor regio Ijsselland en Midden-Ijssel/Oost-Veluwe.

Hieronder een overzicht van alle gemeenten waar de trajecten van Movemental vanuit de jeugdwet bekostigd kunnen worden:

Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen.

"Ik heb positieve ervaringen met Movemental. Ik heb Movemental nu een paar keer ingezet voor jonge cliënten. Ik heb het overleg als prettig ervaren, er werd goed meegedacht. Ouders geven na het traject aan dat ze goed geholpen zijn, zich gehoord voelden en dat kind veel geleerd heeft." - jeugdconsulent Wijkteam Zwolle
Voor verwijzers
Lees over onze unieke methode in de whitepaper die hier te verkrijgen is. Of lees hierover meer in de blog.


Werkwijze

Vrijblijvend adviesgesprek
Wij plannen altijd eerst een vrijblijvend adviesgesprek in met ouder(s). In dit gesprek wordt de situatie en het leerdoel verhelderd. Samen kijken wij wat het beste bij het kind, of de jongvolwassene en zijn gezin past en wat Movemental kan bieden. Op basis hiervan wordt er een plan van aanpak opgesteld. Ons doel is altijd om de ambulante begeleiding zo psycho-fysiek en zo kort als mogelijk in te zetten. Wij streven naar een integrale, ervarings- en oplossingsgerichte benadering om langdurige kostbare zorg te voorkomen. Het duurzaam oplossen van problemen doen we in samenwerking met familie, school en/of andere hulpverleners waarbij het kind altijd centraal staat!

Voor wie
Wij helpen kinderen en jongeren t/m 18 jaar met psychosociale, ontwikkelings- en gedrags en/of psychiatrische problematiek. Kinderen die ingrijpende levensgebeurtenissen hebben meegemaakt, die tegen een cognitieve beperking aanlopen en/of emotionele, hechtings- of loyaliteitsproblemen hebben. Voor deze jeugdigen bieden wij specialistische jeugdhulp op gebied van emotionele en mentale weerbaarheid zodat de jeugdigen zich sterk, gelukkig en met een positief zelfbeeld verder kunnen ontwikkelen.

Door te focussen op weerbaarheid van het kind en gezin ontstaan er betere ontwikkelingskansen in de drie milieus (wonen, school/werk, vrije tijd). Het psycho-fysieke karakter van onze ambulante begeleidingstrajecten zorgt ervoor dat langdurige kostbare hulpverlening wordt voorkomen. Het geeft het zelfvertrouwen van de jeugdige een krachtige impuls en het stelt hen in staat om beter om in een korte periode de transfer te maken en om te gaan met probleemsituaties, thuis, op school of ergens anders.

Om een beter beeld te krijgen voor wie wij er zijn; hieronder een overzicht van enkele resultaten die kinderen tijdens onze begeleiding hebben bereikt.

v
v

 • Meer begrip bij ouder en een betere communicatie tussen kind en ouder of broer en zus
 • ‘Nee’ kunnen zeggen tegen groepsdruk, zonder achteraf schuldig of onzeker te voelen
 • Zelfcontrole over emoties en gedachten
 • Faalangstige gedachten kunnen omzetten in rationele gedachten
 • Respectvol met een ander kunnen omgaan, ook in een conflict
 • Minder uit de klas gestuurd worden
 • Meer zelfstandigheid en doorzettingsvermogen, zelf weer dingen durven ondernemen
 • Emoties kunnen herkennen en hierover praten
 • Duidelijk voor zichzelf op durven komen
 • Weer nieuwe activiteiten durven doen en contact durven maken met ander kinderen
 • Minder vaak ruzie op school en thuis
 • Weer in actie durven komen op het hockeyveld
 • Omgaan met verlies
 • Boosheid verminderd en wordt niet meer fysiek geuit
 • Weer een antwoord durven geven in de klas en presentatie geven voor de groep
 • Negatieve gedachten beter kunnen herkennen en deze zelf kunnen omzetten in helpende gedachten

Wanneer de weerbaarheid ontbreekt, trekt een kind zich terug, wordt hij agressief of kan hij slecht omgaan met stressituaties of piekergedachten. Weerbaarheid is dé sterke basis om ontwikkelingskansen te vergroten.

Lees over onze unieke methode in de whitepaper die hier te verkrijgen is. Of lees hierover meer in de blog.


Interesse?

Voor aanmelding kan de verwijzer of ouder(s) of kind het aanmeldformulier in laten vullen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact opgenomen om een vrijblijvend adviesgesprek te plannen. Voor vragen kan er contact opgenomen worden via contact@movemental.nl.


Voor verwijzers