Delen met:

Zelfvertrouwen vergroten

Door op

Zelfvertrouwen.. we worden helaas niet standaard met een flinke dosis geboren. Of misschien ook wel en is het jouw taak als ouder om deze te beschermen. Zelfvertrouwen groeit door het opdoen van positieve ervaringen. De basis hiervan wordt al in de kinderjaren gelegd. Jouw kind heeft ruimte nodig om nieuwe dingen te leren en te ontdekken, binnen de veilige kaders die je als ouder biedt. Als ouder kun je het zelfvertrouwen van je kind vergroten. Wil je weten hoe? Lees dan verder.
Ruimte krijgen om te ontdekken (en daarbij ook je neus te stoten)

Wij mensen zijn nieuwsgierig. We willen de wereld om ons heen ontdekken. Als baby doe je dit door overal heen te kruipen en overal op, in of onder te kijken. Op die manier leer je jouw omgeving kennen. Hoe ouder je wordt, hoe meer je ontdekt. Als ouder geef je grenzen aan en hierdoor leert jouw kind wat wel en niet mag. Door ruimte te geven kan jouw kind succeservaringen opdoen. Door alle hindernissen op de weg te verwijderen en jouw kind te vertellen hoe het iets moet doen, leert het niet om zelf na te denken. Sterker nog, jouw kind kan het gevoel krijgen zelf niets te kunnen.

Juist door niet altijd alle hindernissen op de weg te verwijderen, maar soms je kind zijn neus (zachtjes) te laten stoten en er vervolgens te zijn om hem of haar op te vangen, leert jouw kind ontdekken. Zelf ontdekken en leren vergroot het zelfvertrouwen.

Helpen waar nodig, loslaten waar kan

Laat je kind zelf doen wat het zelf kan. Blijf in de buurt om jouw kind te helpen als het hulp nodig heeft, maar laat het eerst zelf proberen. Als jouw kind even vastloopt, kun je vragen wat het probleem is en wat jouw kind kan doen om dit op te lossen. Als het zelf niet iets kan verzinnen, kun je vragen wat papa of mama kan doen om te helpen.

Geef je kind een taak

Door iets zelfstandig en voor een ander te kunnen doen, krijgt jouw kind zelfvertrouwen. Geef niet ongevraagd advies, maar vraag bijvoorbeeld: ik weet wel iets, mag ik je helpen?

Reageer bij positief gedrag

Beloon je kind door positief te reageren bij dingen die goed gaan. We zijn vaak gericht op wat er niet goed gaat en vergeten soms om gedrag dat ‘normaal’ en goed is, te belonen met een compliment of een dikke knuffel.

Wil je meer weten over hele jij jouw kind kan helpenhet zelfvertrouwen te vergroten? Stuur ons een berichtje.