Delen met:

Weerbaarheid, wat is het?

Weerbaarheid is niet in 1 zin uit te leggen. Het is niet alleen jezelf fysiek kunnen verdedigen, maar heeft alles te maken met de balans tussen passief of teruggetrokken en agressief of impulsief gedrag.

Wanneer je weerbaar bent, kun je met deze juiste balans reageren op externe en interne prikkels. Dit betekend dat je voor jezelf op kunt komen met respect voor een ander. Je herkent je grenzen en kan deze bewaken.

Weerbaarheid is..

.. respect voor jezelf
.. je eigen mening durven geven
.. rekening houden met een ander
.. 'nee' durven zeggen
.. jezelf kunnen beheersen
.. om kunnen gaan met groepsdruk
.. eigen gevoelens kunnen herkennen en benoemen
.. eigen grenzen kunnen herkennen en aangeven
.. zelfverzekerde lichaamshouding kunnen aannemen
.. je zelfverzekerd voelen
.. op jezelf vertrouwen
.. hulp durven vragen en geven wanneer dit nodig is

Weerbaarheid is de basis voor een gezonde verdere ontwikkeling. De mentale weerbaarheid komt voort uit drie soorten weerbaarheid. De fysieke weerbaarheid, emotionele weerbaarheid en de sociale weerbaarheid.

Fysieke weerbaarheid

De fysieke weerbaarheid heeft te maken met fysieke zelfbescherming. Hierbij gaat net niet alleen om jezelf fysiek kunnen weren, maar ook om je lichaamshouding, wat straal je uit naar de ander? Fysieke weerbaarheid vergroot het lichaamsbewustzijn en helpt bij het voelen van zelfvertrouwen, wat ervoor kan zorgen om uiteindelijk fysieke handelingen te voorkomen.

Emotionele weerbaarheid

De emotionele weerbaarheid zorgt ervoor dat je verantwoording kunt nemen over de eigen emoties. Je kunt emoties op tijd herkennen en erkennen en weet om te gaan met negatieve emoties. Door het lichaamsbewustzijn wordt het emotionele bewustzijn gestimuleerd wat vervolgens weer positieve invloed heeft op de zelfreflectie.

Sociale weerbaarheid

Deze vorm van weerbaarheid ontstaat vanuit een sterke basis van lichaams- en emotionele bewustzijn, van waaruit er respectvol gecommuniceerd wordt met anderen. Zowel verbaal als non-verbaal. Wanneer je sociaal weerbaar bent kun je rekening houden met gevoelens van anderen.

Mentale weerbaarheid

Alle voorafgaande vormen van weerbaarheid zijn de bouwstenen voor de mentale weerbaarheid. Het vergrootte zelfbewustzijn zorgt onder andere voor een positief zelfbeeld, doorzettingsvermogen, wilskracht, focus, maar ook het positief kunnen denken. Je bent zelfverzekerd wat de basis is voor het kunnen vinden van de juiste balans tussen teruggetrokken/passief en agressief/impulsief gedrag.


Meer informatie over weerbaarheid? Neem gerust contact met ons op.