Delen met:

Een weerbaar kind is een vrolijk kind

op

Geluk wordt grotendeels bepaald door de manier van denken. Ook kinderen hebben te maken met negatieve gedachten die hun geluk in de weg kunnen zit. “Als ik nee zeg vinden ze me niet aardig”, “Als ik wat vraag ben ik raar” of “als ik nee zeg luisteren ze toch niet”. Onzekere kinderen zijn vaak ingetogen of vinden het juist erg lastig om zichzelf te beheersen. Dit gedrag bevestigd vaak de negatieve gedachten. Kinderen zijn zich helaas niet altijd bewust van deze gedachten en kunnen deze moeilijk herkennen in de situaties waarin zij zich ongelukkig voelen.Maar hoe doorbreek je dan die cirkel van negatieve gedachten en onzekerheid?

Weerbaarheid kan hier uitkomst bieden. Niet alleen onzekerheid zorgt voor teruggetrokken of agressief gedrag, andersom ook! De lichaamshouding en het gedrag kan de activiteit in de hersenen veranderen wat het welzijn van kinderen kan bevorderen. Zo is onder andere uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken gebleken dat een rechte houding niet alleen zelfvertrouwen uitstraalt, maar dat dit ook daadwerkelijk zorgt voor zelfvertrouwen. Dit heeft positieve effecten op het zelfbeeld.

Wanneer je weet hoe je je grenzen kan bewaken, ben je niet alleen meer weerbaar, maar neemt ook de vitaliteit toe. Mensen die weerbaar zijn, zitten lekkerder in hun vel. Dit blijkt uit onderzoek van Schouten & Nelissen.


Wat is weerbaarheid dan precies?

Weerbaarheid is te omschrijven als het voor jezelf op kunnen en durven komen met respect voor een ander. Wanneer je weerbaar bent weet je de juiste balans te vinden tussen teruggetrokken/passief gedrag en agressief/impulsief gedrag.

Kinderen die meer teruggetrokken zijn blijken meer moeite te hebben met het op tijd aangeven van hun grenzen, hebben minder respect voor zichzelf en ze zijn vaak gevoeliger. Kinderen die zich passief gedragen ervaren daardoor vaak meer negatieve gevoelens dan positieve gevoelens. Kenmerkend aspecten zijn: naar beneden kijken, geen oogcontact maken, nooit de vinger opsteken in de klas of letterlijk buiten de groep staan. Teruggetrokken kinderen zijn vaak bang voor de reacties van anderen.

Kinderen die snel agressief en impulsief reageren hebben vaak onvoldoende respect voor anderen. Ook dit uiterste zorgt vaak voor negatieve gevoelens. Kinderen die vaak agressief reageren komen vaker in conflicten, weten niet goed om te gaan met boosheid, gaan sneller schreeuwen, schelden, roddelen of pesten.

Weerbaar gedrag wordt gekenmerkt door een sterke lichaamshouding, het duidelijk en op tijd kunnen aangeven van grenzen en respect voor jezelf en voor de ander. Kinderen die weerbaar zijn voelen zich gelukkiger.

Door kinderen vaardigheden mee te geven omtrent weerbaarheid, krijgen zij meer het gevoel dat zij zelf invloed kunnen hebben op hun eigen gevoel, en dat hun eigen gevoel en dat van anderen belangrijk is. Kinderen die hun grenzen aan durven geven hebben meer zelfvertrouwen en meer positieve gedachten.


Maar hoe geef je dan je grenzen aan?

Belangrijk is dat kinderen krachtig en zelfverzekerd overkomen. Hierbij is lichaamshouding en stemgebruik een belangrijke factor. Wanneer je als kind duidelijk bent, zullen andere kinderen eerder naar je luisteren en je grenzen respecteren. Ook kinderen die geneigd zijn ‘te’ luidruchtig en kwaad te reageren ervaren dat zij meer gerespecteerd worden, wanneer zij duidelijk maar respectvol hun grenzen aangeven. Deze vaardigheden kunnen kinderen aanleren.

Een psycho-fysieke weerbaarheidstraining blijkt dan ook effectief bij het stimuleren van zelfvertrouwen en geluk. Tijdens de training wordt het lichaamsbewustzijn vergroot, wat het emotioneel bewustzijn stimuleert en daardoor ook het zelfbewustzijn en het positief zelfbeeld.

Het psycho-fysieke aspect houdt in dat er door middel van spel, houdings- en uitstralingsoefening, zelfverdediging en andere fysieke oefeningen gewerkt wordt aan de mentale weerbaarheid. Dit zorgt ervoor dat kinderen direct het effect van weerbaarheid kunnen ervaren, wat meteen het zelfvertrouwen een boost geeft.

Weerbaarheid is de sterke basis die nodig is voor een gezonde verdere ontwikkeling van kinderen!


Voor informatie over hoe wij jouw zoon of dochter kunnen helpen groeien in weerbaarheid, vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan.