Delen met:

​Piekerende puber? Start het piekerplan!

op

Piekeren doet iedereen wel eens, maar wanneer de radartjes niet willen stoppen met draaien kan dat er vervelend zijn. Denk hierbij aan slaaptekort, spanningen, onzekerheid wat weer extra piekeren als gevolg heeft.

Piekeren heeft echter een belangrijke functie in het bewust worden van problemen en oplossingen en in het verwerkingsproces. Wanneer het piekeren niet stopt heeft het juist een uitputtend effect. In zulke gevallen kan een piekerhalfuurtje pubers meer rust geven.

De opdracht heeft als doel het piekeren weer productief te krijgen.

Het piekerplan in 3 stappen

Stap 1: Plan je piekerhalfuurtje

Het beste kun je eenmaal per dag een half uur tot drie kwartier uittrekken om bewust te piekeren. Dit werkt het beste als je het ongestoord en in een rustige omgeving kan doen. Het is ook belangrijk dat je van tevoren goed overdenkt op welk vast tijdstip van de dag je dit het beste kunt doen. Kies het moment zo dat je daarna iets kunt gaan doen wat je ontspant en afleidt, bijvoorbeeld sporten of een eindje wandelen. Belangrijk is dat je met jezelf afspreekt dat er buiten het piekerhalfuurtje om niet gepiekerd wordt! Dat mag pas als je tijd is ingegaan.

Stap 2: Schrijf of teken

Zet tijdens deze piekersessies je gedachten op papier. Hoe je je gedachten opschrijft is niet zo belangrijk. Voor de een is het fijn om het verhalend op te schrijven. Weer een ander maakt liever lijstjes of tekent een mindmap. Het gaat er niet zozeer om hoe je het doet, maar dat je het doet! Je zult merken dat door het bewuste en nadrukkelijke karakter van de piekersessies het vrijwel onmogelijk is vol te houden in een cirkeltje te blijven denken, steeds dezelfde paar gedachten te blijven herhalen. In versterkte mate geldt dit bij opschrijven. Niemand schrijft twaalf keer achter elkaar hetzelfde op; dit leidt vaak al tot een andere gedachtenstroom. Daar komt bij dat een gedachte die zwart op wit staat sterk uitnodigt tot uitwerken.

Stap 3: Beloon jezelf door iets leuks te gaan doen

Als je klaar bent met je piekerhalfuurtje ga je iets ontspannends doen als beloning. Lekker sporten, een eind fietsen of wandelen. Kies iets wat jou energie geeft en waarbij je niet teveel na hoeft te denken. Geef dat hoofd nog even wat rust.

Volg dit piekerplan iedere dag voor minimaal een week. Als je dan merkt dat het rustig(er) is in je hoofd dan kun je het langzaam weer afbouwen. Nog niet voldoende verbetering? Ga dan na of je je wel houdt aan het echt alleen maar piekeren tijdens het toegestane half uurtje, en hoeveel je opschrijft als je er voor gaat zitten. Ga vervolgens nog minimaal een week door, net zolang tot je wel verschil merkt. Op deze manier wordt de oorspronkelijke functie van het piekeren hersteld, namelijk het vinden van oplossingen en het verwerken van hetgeen je bezig houdt. Je zult merken dat je vrij snel, buiten de piekerhalfuurtjes om, het piekeren steeds makkelijker gaat loslaten. En dat er dan weer meer ruimte in je hoofd ontstaat, zodat je die kunt gebruiken voor nuttigere zaken! (Witte De, G., 2013)

Focus op je ademhaling

Lukt het maar niet om de piekergedachten stop te zetten? Focus je dan op je ademhaling! Probeer adem te halen met je buik en probeer je ademhaling te volgen. Steeds wanneer je inademt gaat je buik naar voren en wanneer je uitademt gaat je buik weer terug. Zodra je merkt dat je gedachten zich weer aandienen haal je je aandacht rustig terug bij je ademhaling.

Vergroot het zelfvertrouwen!

Pubers met veel zelfvertrouwen hebben meestal minder last van stress en negatieve gedachten. Zij piekeren minder, omdat ze het gevoel hebben dat ze in staat zijn om taken tot ene goed einde te brengen.

Lees hier hoe wij d.m.v. een weerbaarheidstraining kunnen helpen bij het vergroten van zelfvertrouwen.