Delen met:

Cyberpesten

Door op

Pesten stopt niet na het rinkelen van de schoolbel, ook nu in de vakantie gaat het pestgedrag gewoon door. Kinderen blijven gepest worden via WhatsApp of social media en het aantal slachtoffers van cyberpesten neemt nog steeds toe. Werken aan weerbaarheid helpt!

Wanneer kinderen weerbaar zijn weten zij beter om te gaan met pestgedrag. Slachtoffers van pestgedrag leren hun grenzen te herkennen en duidelijk aan te geven. Ook kunnen pesters door te werken aan weerbaarheid meer rekening houden met anderen. Zij leren de gevoelens en grenzen van anderen beter te herkennen.

Niet alleen de slachtoffers en de pesters, maar ook de buitenstaanders leren door middel van een weerbaarheidstraining wat zij kunnen doen bij pestgedrag. Door iedere rol in een groep te benaderen wordt het probleem effectief aangepakt. Tijdens een psycho-fysieke weerbaarheidstraining 'horen' of 'zien' kinderen niet alleen wat ze kunnen doen bij pestgedrag, maar ze krijgen ook de mogelijkheid om het te gaan 'ervaren'. Door het ervaringsgericht leren gaan de kinderen het geleerde snel toepassen in het klaslokaal en daarbuiten.


Wil jij weten of een weerbaarheidstraining kan helpen voor jouw kind? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.